• شیمی پیش دانشگاهی ۱ فصل ۱

شیمی پیش دانشگاهی ۱ فصل ۱


  • 297,000 تومان


تعداد جلد:  1
تعداد حلقه:  ۵
دسته بندی:‌  مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور