• شیمی پیش دانشگاهی ۱ فصل 2

شیمی پیش دانشگاهی ۱ فصل 2


  • 259,000 تومان


تعداد جلد:  1
تعداد حلقه:  ۶
دسته بندی:‌  مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور