• ادبیات فارسی-معرفی ادبیات و تحلیل تست

ادبیات فارسی-معرفی ادبیات و تحلیل تست


  • 187,000 تومان


تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۵
دسته بندی:‌   جمع بندی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تحلیل ویژه سوالات کنکور