• ریاضی-تحلیل تست

ریاضی-تحلیل تست


  • 108,000 تومان


تعداد جلد:  ۰
تعداد حلقه:  ۲
دسته بندی:‌  مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای   داوطلبان کنکور، سال دوم دبیرستان، سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌   تست های سال های اخیر کنکور