• جمع بندی ریاضی کنکور

جمع بندی ریاضی کنکور


  • 355,000 تومان


تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۱۳
دسته بندی:‌  جمع بندی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور
تست های حل شده:‌  تحلیل ویژه سوالات کنکور سراسری داخل و خارج کشو ۹۵

تدریس فصول ریاضی تجربی ( به غیر از هندسه و هندسه مختصاتی) توسط مهندس سروش موئینی و مهندس مقدم نیا و تحلیل کنکور سراسری داخل و خارج کشور توسط مهندس سروش موئینی و تحلیل تست های کنکور ۹۵